Số 1 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 04 3 8254 239
Email: hanoi@gso.gov.vn
  • English
  • Tiếng Việt
Thứ bảy, 20/10/2018
Thống kê truy cập
Đang online: 63
Truy cập trong ngày: 268
Tổng lượt truy cập: 2279900
Sự kiện
ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

 

 

1. QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU TRA.

- Quyết định 1251/QĐ-TCTK về việc tổ chức Điều tra Doanh nghiệp năm 2018.

2. BỘ PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2018.

- Phiếu 1A/ĐTDN: Phiếu thu thập thông tin đối với Doanh nghiệp, Hợp tác xã

- Phiếu 1A.2/ĐTDN-CN: Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp

- Phiếu 1A.2m/ĐTDN-DVGC: Kết quả hoạt động dịch vụ gia công hàng hóa

- Phiếu 1A.3/ĐTDN - XD: Kết quả hoạt động xây dựng

- Phiếu 1A.4/ĐTDN-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp

- Phiếu 1A.5.1/ĐTDN-VT: Kết quả hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát

- Phiếu 1A.5.2/ĐTDN-KB: Kết quả hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải

- Phiếu 1A.6.1/ĐTDN-LTAU: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống

- Phiếu 1A.6.2/ĐTDN-DL: Kết quả hoạt động dịch vụ lữ hành

- Phiếu 1A.7.1/ĐTDN-TC: Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và một số chỉ tiêu về tín dụng, huy động vốn, lãi suất

- Phiếu 1A.8/ĐTDN-BH: Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm

- Phiếu 1A.9.1/ĐTDN-BĐS: Kết quả hoạt động kinh doanh bất động sản

- Phiếu 1A.9.2/ĐTDN-TT: Kết quả hoạt động thông tin và truyền thông

- Phiếu 1A.9.3/ĐTDN-DVK: Kết quả hoạt động dịch vụ khác

- Phiếu số 2/ĐTDN-CP: Phiếu thu thập thông tin về chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chính

- Phiếu số 3/ĐTDN-HTPT: Phiếu thu thập thông tin về hỗ trợ phát triển và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp

- Phiếu 1Am/ĐTDN/KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất


Liên kết Website
Đối tác quảng cáo