Số 1 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 04 3 8254 239
Email: hanoi@gso.gov.vn
  • English
  • Tiếng Việt
Thứ ba, 21/08/2018
Thống kê truy cập
Đang online: 167
Truy cập trong ngày: 767
Tổng lượt truy cập: 2098725
Sự kiện
Tin chuyên ngành
27/09/2016 @ 08:48 AM

    Thực hiện Quyết định số 427/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2016. Triển khai Kế hoạch 469/KH-CTK, Cục Thống kê thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn cho giám sát viên thành phố và giảng viên cấp huyện vào ngày 23/9/2016. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin Thống kê về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản) trên địa bàn Thành phố Hà Nội, phản ánh số lượng và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực này, đáp ứng các yêu cầu thông tin thống kê chuyên ngành; phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu của các ngành, các cấp.

    Đây là cuộc điều tra chọn mẫu. Đối với điều tra mẫu số lượng cơ sở SXKD thành phố Hà Nội có 121 xã, phường, thị trấn được chọn  mẫu điều tra. Kết quả điều tra tại 121 xã, phường, thị trấn này là cơ sở để suy rộng cho số lượng cơ sở SXKD chi tiết đến cấp huyện. Đối với điều tra mẫu kết quả sản xuất kinh doanh toàn thành phố Hà Nội có 5201 cơ sở SXKD cá thể được chọn để điều tra. Kết quả điều tra này sẽ được xử lý, tổng hợp, suy rộng toàn bộ số lượng cơ sở SXKD, cũng như suy rộng chi tiết theo từng ngành, tổng hợp chung cho các nhóm ngành thuộc phạm vi điều tra của toàn thành phố Hà Nội.     

 

    Một số hình ảnh Hội nghị tập huấn

         

      

Ông Vũ Văn Tấn - Phó Cục trưởng, phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị      

 

 

         

Bà Nguyễn Bình Minh - Trưởng phòng TK Thương mại triển khai kế hoạch điều tra

 

 

Toàn cảnh lớp Tập huấn

 

 

 

 

       

                                                                                    


Liên kết Website
Đối tác quảng cáo