Số 1 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 04 3 8254 239
Email: hanoi@gso.gov.vn
  • English
  • Tiếng Việt
Thứ sáu, 21/09/2018
Thống kê truy cập
Đang online: 225
Truy cập trong ngày: 1
Tổng lượt truy cập: 2185514
Sự kiện
Thông báo

Ngày 27/8/2018 Cục Thống kê TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban tháng Tám, tham dự hội nghị có tập thể lãnh đạo Cục, trưởng các đơn vị, văn phòng Đảng ủy và trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan Cục.

    Tại Hội nghị, trưởng các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng Tám và kế hoạch công tác tháng Chín năm 2018 tới tập thể Lãnh đạo Cục

 

    Một số công tác trọng tâm trong tháng chín năm 2018

 

     - Thực hiện các báo cáo tháng: Tình hình kinh tế xã hội thành phố Hà Nội tháng Chín và ước 9 tháng năm 2018;Báo cáo giá sản xuất, giá dịch vụ, giá tiêu dùng,Chỉ số sản xuất ngành công nghiệptháng Chín.Các đơn vị chủ động ước tính số liệu 9 tháng và cả năm 2018 khi UBND Thành phố yêu cầu.

 

    - Thực hiện báo cáo quý và năm: Báo cáo ước tính nông lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng và cả năm 2018; Báo cáo tình hình giá sản xuất quý 3 năm 2018; Báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018. Các phòng thực hiện báo cáo tổng kết năm 2018 theo kế hoạch công tác Tổng cục giao.

 

   - Báo cáo rà soát Go theo kế hoạch công tác Tổng cục giao, cụ thể: Doanh thu các ngành thương mại, dịch vụ năm 2017; Tổng mức bán lẻ và doanh thu một số ngành dịch vụ năm 2017.

 

   - Triển khai các cuộc điều tra theo kế hoạch công tác của Tổng cục. Trong đó: Triển khai và nghiệm thu, đánh mã nhập tin điều tra lao động việc làm tháng Chín;Điều tra giá bất động sản;Giám sát điều tra Khảo sát mức sống dân cư và quyền số chỉ số giá tiêu dùng kỳ 3 năm 2018; Kiểm tra, tổng hợp kết quả điều tra doanh nghiệp 2018.

 

  - Công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Than gia Tổng duyệt Tổng điều tra tại Quảng Ninh; Tham mưu UBND TP thành lập BCĐ Thành phố; Hướng dẫn vẽ sơ đồ phân chia địa bàn điều tra.

 

  - Công tác chuẩn bị Thanh tra thực hiện phương án điều tra cá thể thời điểm 1/10 tại Chi cục Thống kê huyện Mỹ Đức.

 

  - Tiếp tục tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định phân công các Sở, ngành, UBND cấp huyện thu thập tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

 

  - Duy trì và cập nhật thông tin trên trang Web của Cục.

 

 - Cung cấp số liệu cho một số đơn vị theo đề nghị; Tham dự tập huấn, hội thảo do Tổng cục tổ chức và thực hiện một số công tác khác khi phát sinh.

 

 - Tiếp tục triển khai một số công việc về tổ chức cán bộ (Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, làm các thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với công chức đến tuổi nghỉ hưu, làm thủ tục nâng lương cho công chức theo qui định…).

 

 - Công chức cơ quan Cục viết bài thu hoạch về học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

 

 - Hoàn thiện sách Tổng điều tra kinh tế phần Doanh nghiệp và cá thể; Liên hệ Tổng cục Thống kê lấy dữ liệu biên tập và hoàn thiện sách phần hành chính sự nghiệp và tôn giáo.

 

 - Các công chức đăng ký sáng kiến kinh nghiệm làm sáng kiến theo hướng dẫn gửi thường trực thi đua Cục. Tổ chức chấm điểm sáng kiến và thực hiện các bước hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét duyệt và công nhận sáng kiến năm 2018.

 

 - Giao điểm kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2019 cho các đơn vị cơ quan Cục ngay sau khi Tổng cục giao kế hoạch công tác cho các Cục Thống kê.

 

 - Thực hiện các qui trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

 


Liên kết Website
Đối tác quảng cáo