Số 1 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 04 3 8254 239
Email: hanoi@gso.gov.vn
  • English
  • Tiếng Việt
Thứ tư, 29/03/2017
Thống kê truy cập
Đang online: 93
Truy cập trong ngày: 431
Tổng lượt truy cập: 644787
Sự kiện
Thông báo
01/03/2017 @ 05:07 PM

      - Thực hiện các báo cáo: Tình hình biến động giá sản xuất quí I/2017; tình hình kinh tế xã hội tháng Ba, ước quý I năm 2017 (các đơn vị chủ động ước tính số liệu quý I/2017 sớm khi thành phố yêu cầu).

     - Báo cáo Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp,Báo cáo giá sản xuất, giá dịch vụ, giá tiêu dùng tháng Ba,...

     - Các đơn vị thuộc Cục triển khai rà soát Giá trị sản xuất các chuyên ngành và rà soát số liệu GRDP chính thức 6 tháng 2015, cả năm 2015 và sơ bộ 6 tháng 2016, cả năm 2016 theo kế hoạch Tổng cục giao.

     - Các đơn vị tiếp tục triển khai làm Niên giám thống kê năm 2016 theo kế hoạch công tác Cục giao.

     - Điều tra lao động việc làm tháng Ba; Rà soát, chọn mẫu, tập huấn nghiệp vụ điều tra biến động dân số - KHHGĐ 1/4/2017; Xây dựng kế hoạch điều tra chăn nuôi 1/4/2017.

     - Giám sát điều tra cá thể công nghiệp năm, điều tra vốn đầu tư quý, điều tra xây dựng quý, xây dựng năm 2017, điều tra công nghiệp IIP hàng tháng năm gốc 2015.

     - Tập huấn điều tra giá ICP năm 2017 cho các Chi cục Thống kê.

     - Triến khai thanh tra 02 doanh nghiệp ngành xây dựng và dịch vụ.

     - Tổng điều tra kinh tế năm 2017: Mở Hội nghị phổ biến Tổng điều tra tới BCĐ các cấp; Triển khai tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế 2017; Hoàn thành rà soát cơ sở Hành chính, sự nghiệp và tiến hành chọn mẫu, giám sát Tổng điều tra tại cơ sở...

     - Tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê và các văn bản liên quan tới Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã.

     - Tiếp tục triển khai một số công việc về tổ chức cán bộ (Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, làm các thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với công chức đến tuổi nghỉ hưu, làm thủ tục nâng lương cho công chức theo qui định…).

     - Ban hành tiêu chuẩn đánh giá công chức và bình xét thi đua khen thưởng.

     - Ban hành danh mục lưu trữ Cục.

     - Ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công; Qui chế về sáng kiến và hoạt động của Hội đồng sáng kiến.

     - Tiếp tục thực hiện các qui trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Khắc phục những điểm không phù hợp trong đợt đánh giá nội bộ lần 2 năm 2016.


Liên kết Website
Đối tác quảng cáo