Số 1 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 04 3 8254 239
Email: hanoi@gso.gov.vn
  • English
  • Tiếng Việt
Thứ bảy, 20/10/2018
Thống kê truy cập
Đang online: 103
Truy cập trong ngày: 310
Tổng lượt truy cập: 2279942
Sự kiện
Thông báo
01/10/2018 @ 09:26 AM

     Ngày 27/9/2018 Cục Thống kê TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban tháng Chín, tham dự hội nghị có tập thể lãnh đạo Cục, trưởng các đơn vị, văn phòng Đảng ủy và trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan Cục.

    Tại Hội nghị, trưởng các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng Chín và kế hoạch công tác tháng Mười năm 2018 tới tập thể Lãnh đạo Cục

 

    Một số công tác trọng tâm trong tháng mười năm 2018

 

   - Thực hiện các báo cáo tháng: Tình hình kinh tế xã hội thành phố Hà Nội tháng Mười và ước 10 tháng năm 2018; Báo cáo giá sản xuất, giá dịch vụ, giá tiêu dùng,Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng Mười…

 

   - Thực hiện báo cáo năm:Báo cáo chính thức thu, chi ngân sách 2018; Báo cáo tình hình đào tạo bồi dưỡng 9 tháng năm 2018; Báo cáo thực hiện chính sách cán bộ năm 2018. Các phòng thực hiện báo cáo tổng kết năm 2018 theo kế hoạch công tác Tổng cục giao.

 

   - Triển khai các cuộc điều tra theo kế hoạch công tác của Tổng cục. Trong đó: Triển khai và nghiệm thu, đánh mã nhập tin điều tra lao động việc làm tháng Mười; Điều tra năng suất sản lượng cây lúa và cây hàng năm khác;Điều tra giá bất động sản;Nghiệm thu soát xét, đánh mã, nhập tin điều tra Khảo sát mức sống dân cư và quyền số chỉ số giá tiêu dùng kỳ 3 năm 2018; Giám sát điều tra chăn nuôi 1/10 và điều tra cá thể 1/10...

 

   - Thanh tra thực hiện phương án điều tra cá thể thời điểm 1/10 tại Chi cục Thống kê huyện Mỹ Đức.

 

   - Công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Tham dự tập huấn công tác lập bảng kê TĐT; Nghiệm thu phụ lục 03 phân chia địa bàn điều tra của BCĐ cấp huyện; Nghiệm thu sơ đồ nền xã/phường/thị trấn; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền TĐT; Tiếp tục tham mưu UBND Thành phố ban Kế hoạch Tổng điều tra trên địa bàn Thành phố và Qui chế phân công nhiệm vụ BCĐ, văn phòng BCĐ; Tổ chức họp BCĐ...

 

   - Tổ chức điều tra trang trại lợn thịt và gà thịt.

 

   - Duy trì và cập nhật thông tin trên trang Web của Cục.

 

   -  Cung cấp số liệu cho một số đơn vị theo đề nghị; Tham dự tập huấn, hội thảo do Tổng cục tổ chức và thực hiện một số công tác khác khi phát sinh.

 

   - Tiếp tục triển khai một số công việc về tổ chức cán bộ (Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, làm các thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với công chức đến tuổi nghỉ hưu, làm thủ tục nâng lương cho công chức theo qui định…).

 

   - Hoàn thiện sách Tổng điều tra kinh tế và xuất bản.

 

   - Giao điểm kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2019 cho các Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã.

 

   - Các phòng cơ quan Cục chấm điểm thi đua năm 2018 cho các Chi cục Thống kê gửi Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp chung gửi các Chi cục. Phòng Tổ chức hành chính hướng dẫn các đơn vị tổ chức hội nghị đánh giá phân loại công chức và bình xét các danh hiệu thi đua 2018.

 

   - Chuẩn bị xây dựng kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2019 theo hướng dẫn của Tổng cục.

 

   - Thực hiện các qui trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

 


Liên kết Website
Đối tác quảng cáo