Số 1 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 04 3 8254 239
Email: hanoi@gso.gov.vn
  • English
  • Tiếng Việt
Thứ sáu, 23/06/2017
Thống kê truy cập
Đang online: 345
Truy cập trong ngày: 1630
Tổng lượt truy cập: 791935
Sự kiện
Thông báo
15/05/2017 @ 01:59 PM

     - Thực hiện các báo cáo: Tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội tháng 5 và 5 tháng; Tình hình biến động giá sản xuất, giá dịch vụ, giá tiêu dung, báo cáoChỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng Năm.

     - Ước giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng 2017; Báo cáo ước tính lần 1 chi ngân sách nhà nước thành phố 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo sơ kết công tác thống kê tổng hợp và Báo cáo tình hình thực hiện công tác phương pháp chế độ 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 chung toàn Cục.

     - Điều tra lao động việc làm tháng Năm;Triển khai thu thập thông tinKhảo sát mức sống dân cư năm 2017. Thực hiện các công việc cho điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2017.

     - Nghiệm thu điều tra biến động dân số - KHHGĐ 1/4/2017; Nhập tin điều tra chăn nuôi 1/4/2017; Tổng hợp giá ICP tháng Năm.

     - Hoàn thiện Niên giám thống kê năm 2016 gửi nhà in.

     - Thanh tra thực hiện chế độ báo cáo Thống kê 02 doanh nghiệp ngành Xây dựng

     - Tổng điều tra kinh tế năm 2017: Các đơn vị tiếp tục thu phiếu điều tra doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp, đồng thời triển khai sửa phiếu, đánh mã, nhập tin kết thúc trong tháng Năm. Các đơn vị cấp huyện tiếp tục triển khai tập huấn lập bảng kê cá thể và tôn giáo và triển khai lập bảng kê; Giám sát tại các địa bàn điều tra; Tiếp tục tuyên truyền Tổng điều tra trên báo Hà Nội mới và Đài phát thanh truyền hình Hà Nội; Lên kế hoạch nghiệm thu Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 1.

     - Thông báo và triển khai tới các đơn vị thuộc Cục thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thống kê TP Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội.

     - Triển khai một số công việc về tổ chức cán bộ (Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, làm các thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với công chức đến tuổi nghỉ hưu, làm thủ tục nâng lương cho công chức theo qui định…).

     - Tổ chức Đại hội Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cục Thống kê TP Hà Nội.

     - Thực hiện các qui trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Khắc phục những điểm không phù hợp trong đợt đánh giá nội bộ lần 2 năm 2016


Liên kết Website
Đối tác quảng cáo