Số 1 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 04 3 8254 239
Email: hanoi@gso.gov.vn
  • English
  • Tiếng Việt
Thứ năm, 19/10/2017
Thống kê truy cập
Đang online: 110
Truy cập trong ngày: 130
Tổng lượt truy cập: 1229971
Sự kiện
Thông báo
11/08/2017 @ 03:48 PM

     - Thực hiện các báo cáo: Tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội tháng Tám và 8 tháng; Tình hình biến động giá sản xuất, giá dịch vụ, giá tiêu dùng, báo cáo Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng Tám; Công bố chỉ số chỉ số sản xuất công nghiệp theo năm gốc 2015.

     - Các phòng nghiệp vụ chủ động hoàn thành báo cáo chính thức năm 2016 theo kế hoạch.

     - Báo cáo kết quả điều tra chăn nuôi 1/7/2017; Báo cáo một số chỉ tiêu chủ yếu trang trại 01/7/2017; Gửi dữ liệu điều tra cây vụ Đông, chăn nuôi 1/7/2017.

     - Tính toán chỉ tiêu lao động qua đào tạo và tỷ lệ thất nghiệp năm 2017.

     - Triển khai kiểm tra nội bộ các đơn vị cấp huyện.

     - Triển khai và nghiệm thu, đánh mã nhập tin, bàn giao phiếu điều tra lao động việc làm tháng Tám;Rà soát, chọn hộ điều tra Khảo sát mức sống dân cư kỳ 2 năm 2017. Kiểm tra phiếu điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2017;Điều tra, nhập tin giá ICP tháng Tám;Các đơn vị được phân công triển khai điều tra tình hình sử dụng thông tin thống kê năm 2017, nghiệm thu, hoàn thiện phiếu và gửi Tổng cục theo kế hoạch.

     - Tập huấn điều tra giá tiêu dùng bằng máy tính bảng.

     - Tổng điều tra kinh tế năm 2017: Thực hiện phúc tra khối doanh nghiệp; Kiểm tra lỗi nhập tin phiếu Hành chính, sự nghiệp và giải trình; Tiếp tục giám sát tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 tại địa bàn theo kế hoạch; Nghiệm thu Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2;Thực hiện một số nội dung phục vụ đoàn thanh tra của Tổng cục về kiểm tra.

     - Duy trì và cập nhật thông tin trên trang Web của Cục

     - Cung cấp số liệu cho một số đơn vị theo đề nghị.

     - Triển khai một số công việc về tổ chức cán bộ (Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, làm các thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với công chức đến tuổi nghỉ hưu, làm thủ tục nâng lương cho công chức theo qui định…).

     - Giao dự toán Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho các đơn vị cấp huyện; Thực hiện thanh toán kinh phí Tổng điều tra.

     - Thực hiện các qui trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Tiếp tục khắc phục những điểm không phù hợp trong đợt đánh giá nội bộ lần 2 năm 2016.


Liên kết Website
Đối tác quảng cáo