Số 1 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 04 3 8254 239
Email: hanoi@gso.gov.vn
  • English
  • Tiếng Việt
Thứ ba, 25/04/2017
Thống kê truy cập
Đang online: 31
Truy cập trong ngày: 386
Tổng lượt truy cập: 678370
Sự kiện
Thông báo
30/03/2017 @ 08:36 AM

   - Thực hiện các báo cáo: Tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội; Tình hình biến động giá sản xuất, giá dịch vụ, giá tiêu dùng. Báo cáo Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng Tư;

   - Điều tra lao động việc làm tháng Tư; Rà soát, chọn mẫu, tập huấn nghiệp vụ điều tra biến động dân số - KHHGĐ 1/4/2017; Giám sát điều tra chăn nuôi 1/4/2017. Công tác chuẩn bị cho Khảo sát mức sống dân cư năm 2017. Xây dựng kế hoạch điều tra năng suất cây hàng năm vụ xuân.

   - Nghiệm thu, xử lý tổng hợp kết quả điều tra cá thể công nghiệp năm, điều tra xây dựng năm 2017, điều tra công nghiệp IIP hàng tháng năm gốc 2015.

   - Tập huấn điều tra giá ICP năm 2017 cho các Chi cục Thống kê.

   - Các đơn vị tiếp tục triển khai làm Niên giám thống kê năm 2016 theo kế hoạch công tác Cục giao.

   - Phối hợp với phòng Thống kê Dân số Văn xã thanh tra thực hiện phương án điều tra biến động dân số và KHH gia đình 01/4/2017 tại 02 Chi cục Thống kê quận Nam Từ liêm và huyện Đan Phượng.

   - Tổng điều tra kinh tế năm 2017: Mở Hội nghị phổ biến Tổng điều tra tới BCĐ các cấp; Hướng dẫn nghiệp vụ, giám sát tại các địa bàn điều tra của Quận, huyện; Hoàn thành rà soát chọn mẫu chia danh sách cơ sở Hành chính, sự nghiệp; giám sát Tổng điều tra tại cơ sở; Triển khai điều tra từ 1/4/2017 đến các doanh nghiệp, văn phòng đại diện, cơ quan hành chính sự nghiệp.

   - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê, Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và các văn bản liên quan tới Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã.

   - Triển khai một số công việc về tổ chức cán bộ (Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, làm các thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với công chức đến tuổi nghỉ hưu, làm thủ tục nâng lương cho công chức theo qui định…).

   - Ban hành tiêu chuẩn đánh giá công chức và bình xét thi đua khen thưởng.

   - Hoàn thành thanh quyết toán kinh phí năm 2016; Quyết toán kinh phí với Quận, huyện; Giao dự toán lần 2 cho các đơn vị Thống kê cấp Huyện

   - Ban hành định mức chi các cuộc điều tra

   - Ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công; Qui chế về sáng kiến và hoạt động của Hội đồng sáng kiến.

   - Thực hiện các qui trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Khắc phục những điểm không phù hợp trong đợt đánh giá nội bộ lần 2 năm 2016.


Liên kết Website
Đối tác quảng cáo