Số 1 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 04 3 8254 239
Email: hanoi@gso.gov.vn
  • English
  • Tiếng Việt
Thứ sáu, 20/04/2018
Thống kê truy cập
Đang online: 163
Truy cập trong ngày: 116
Tổng lượt truy cập: 1737059
Sự kiện
Tin chuyên ngành
12/04/2016 @ 08:33 PM

    Thực hiện Kế hoạch số 539/KH-CTK ngày 24 tháng 12 năm 2015 của cục Thống kê TP Hà Nội về điều tra Lao động việc làm 2016, Kế hoạch số 540/KH-CTK ngày 24 tháng 12 năm 2015 về Khảo sát mức sống dân cư 2016 và Kế hoạch số 212/ KH – CTK ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Cục về Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2016; Trong tháng 4/2016, Cục đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác triển khai cuộc điều tra tại một số Chi cục Thống kê cấp huyện. Đoàn kiểm tra gồm có một đồng chí Lãnh đạo Cục làm trưởng đoàn, Lãnh đạo và cán bộ phòng Thống kê Dân số - Văn xã là các giám sát viên cấp tỉnh. Đoàn đi giám sát, dự phỏng vấn, phúc tra kết quả điều tra tại 36 địa bàn thuộc 15 quận, huyện, thị xã. Các địa bàn của 15 Chi cục còn lại là do cán bộ phòng Thống kê Dân số chủ động triển khai giám sát với nội dung cụ thể là:

    1. Điều tra Lao động việc làm:

    - Công tác triển khai điều tra Lao động việc làm hàng tháng;

    - Phúc tra hộ tại địa bàn; Kiểm tra một số phiếu tháng 4 đã hoàn thiện tại Chi cục.

    2. Khảo sát mức sống dân cư:

    - Công tác triển khai Khảo sát mức sống dân cư kỳ 1/2016;

    - Phúc tra hộ (02 -03 hộ) tại địa bàn;

    3. Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2016:

    - Công tác triển khai Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2016;

    - Giám sát điều tra tại địa bàn; Kiểm tra số phiếu đã hoàn thiện tại Chi cục.

    4. Một số công tác khác (theo Kế hoạch công tác năm 2016 Cục giao):

    - Giám sát, kiểm tra Điều tra Chăn nuôi 1/4/2016; Công tác lập bảng kê các đơn vị điều tra (Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản 2016).

    - Một số công tác khác theo Kế hoạch công tác năm 2016 Cục giao.

    Mục đích của cuộc giám sát, phúc tra là nhằm kịp thời phát hiện ra những vấn đề còn thiếu sót trong các khâu của cuộc điều tra để rút kinh nghiệm bổ sung, sửa chữa cho chất lượng các cuộc điều tra ngày càng được nâng cao.

 

    Một số hình ảnh trong đợt kiểm tra, giám sát

 

 

Phúc tra lao động việc làm và mức sống dân cư tại hộ

và giám sát điều tra lao động việc làm 01/4/2016

 

 

 

 

Kiểm tra phiếu đã hoàn thiện và họp rút kinh nghiệm tại Chi cục Thống kê huyện Quốc Oai

 

 

 

 

 

 


Liên kết Website
Đối tác quảng cáo