Số 1 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 04 3 8254 239
Email: hanoi@gso.gov.vn
  • English
  • Tiếng Việt
Thứ tư, 18/07/2018
Thống kê truy cập
Đang online: 148
Truy cập trong ngày: 973
Tổng lượt truy cập: 2004049
Sự kiện

Phòng Thanh tra thống kê

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Duy Thông

Điện thoại: 3972.9134 - DĐ: 0912.590.471

Email: ndthonghta@gso.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đại Hải

Điện thoại: 3972.9134 - DĐ: 0972.230.196

Email: ndhaihan@gso.gov.vn

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Thanh tra Cục Thống kê thành phố Hà Nội là Thanh tra Nhà nước chuyên ngành của Cục Thống kê có nhiêm vụ, quyền hạn sau:

         - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Cục Thống kê thành phố Hà Nội; việc chấp hành pháp luật về thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương.

          -  Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; kiến nghị với Cục trưởng giải quyết khiếu nai, tố cáo và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê theo quy định của pháp luật; giải quyết những khiếu nại, tố cáo do Cục trưởng yêu cầu.

         -  Thanh tra những vụ việc do Thanh tra Tổng cục Thống kê giao hoặc Thanh tra Thành phố yêu cầu.

         - Căn cứ chương trình thanh tra của Ngành và yêu cầu của Cục trưởng, lập kế hoạch thanh tra và tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch đó trên địa bàn Thành phố. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động thanh tra với Lãnh đạo Cục, Thanh tra Thành phố và Thanh tra Tổng cục Thống kê.

        -  Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định, biện pháp sửa chữa những vi phạm đã phát hiện qua các cuộc thanh tra trước.

        - Được đề nghị Cục trưởng quyết định trưng tập công chức thuộc Cục  tham gia  các đoàn thanh tra theo sự phân cấp của Tổng cục Thống kê.

        -  Kiến nghị với Cục trưởng giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra, xét khiếu tố; Trường hợp kiến nghị không được chấp nhận thì đựơc bảo lưu ý kiến và báo cáo về công tác chuyên môn với Chánh Thanh tra Tổng cục Thống kê giải quyết.