Số 1 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 04 3 8254 239
Email: hanoi@gso.gov.vn
  • English
  • Tiếng Việt
Thứ bảy, 20/10/2018
Thống kê truy cập
Đang online: 62
Truy cập trong ngày: 1121
Tổng lượt truy cập: 2280753
Sự kiện

Chi cục thống kê huyện Ba Vì

Địa chỉ: UBND Huyện Ba Vì, Thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội

Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Phương

Điện thoại: 0243.3863.215 - DĐ: 0944.855.966

Email: ntphuonghan@gso.gov.vn

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Hạnh Vinh

Điện thoại: 0243.3863.215 - DĐ: 0987680797

Email: nhvinhhan@gso.gov.vn

 

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 Chi cục Thống kê Quận, Huyện, Thị xã là đơn vị trực thuộc Cục Thống kê thành phố Hà Nội, là cơ quan Thống kê Nhà nước đặt tại các Quận, Huyện, Thị xã; giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý công tác thống kê tại địa phương theo quy định của pháp luật

 Chi cục Thống kê Quận, Huyện, Thị xã thuộc Cục Thống kê thành phố Hà Nội chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, biên chế, quỹ lương, tài chính của Cục Thống kê thành phố Hà Nội; là đơn vị dự toán phụ thuộc, có con dấu, tài khoản để giao dịch công tác theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

              Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Thống kê Quận, Huyện, Thị xã như sau:        

         - Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác thống kê ở địa phương; thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê; thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục Thống kê giao, đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu cấp Quận (Huyện, Thành phố), đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

          - Hướng dẫn nghiệp vụ thống kê đối với thống kê các Ngành, thống kê Xã, Phường, Thị trấn, thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê.

          - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê theo kế hoạch của Cục Thống kê và tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu theo quy định của phương án điều tra

          - Thực hiện báo cáo thống kê định kỳ; báo cáo thống kê tổng hợp hàng tháng, quý, năm; báo cáo chuyên đề; báo cáo thống kê đột xuất tình hình kinh tế, xã hội của địa phương theo kế hoạch thông tin của Cục Thống kê                       

          - Hệ thống hoá các số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và biên soạn niêm giám Thống kê; các sản phẩm thống kê khác của địa phương; thống nhất quản lý cung cấp, công bố số liệu Thống kê theo quy định của Luật Thống kê.

           - Phối hợp với Thanh tra Cục Thống kê tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp về công tác thống kê tại địa phương theo sự phân cấp của Cục Thống kê.

          - Ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức khai thác, phổ biến thông tin thống kê nhanh chóng, thuận lợi đến đối tượng sử dụng theo quy định của Cục Thống kê.

           - Thực hiện dự toán kinh phí hàng năm do Cục Thống kê phân bổ; xây dựng ‘’Qui chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công’’ theo hướng dẫn của Cục Thống kê; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, kinh phí được cấp. Bảo đảm chi tiêu, quyết toán đúng nguyên tắc, chế độ tài chính hiện hành.

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thống kê giao.